For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Other Websites

Praktisk informasjon for fritidsbåter

Dette er en kortversjon av informasjonsheftet for båtturister i Telemarkskanalen som deles ut ved ankomst Skien sluse.

Telemarkskanalen tar deg fra kysten og dypt inn i landet, til Dalen eller Notodden. Kanalsystemet består av åtte sluseanlegg, Skien, Løveid, Ulefoss, Vrangfoss, Lunde, Kjeldal og Hogga, med til sammen 18 slusekammer. Alle sluseanleggene er betjent. Telemarkskanalen har en lengde på 105 km fra Skien til Dalen og 80 km fra Skien til Notodden, og en total løftehøgde på 72 meter. Det største sluseanlegget er Vrangfoss, som har fem slusekammer og en løftehøgde på 23 meter. Telemark fylkeskommune eier Telemarkskanalen.

Den nedre delen av kanalen, fra Skien til Norsjø og Notodden, har to sluseanlegg, Skien og Løveid. Disse sluseanleggene er modernisert slik at betjening av porter og luker er hydraulisk. Den øvre delen, fra Ulefoss til Dalen, har seks sluseanlegg. Her blir porter og luker åpnet med handkraft som for mer enn 130 år siden.

Åpningstider 2018

 • Fra 22. juni tom. 16. august er anleggene åpne kl. 9.00-18.00 alle dager.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å forhåndsbestille tid for slusing.
 • I Løveid er det lurt å møte opp før kl. 16.00 pga. rutebåtpassering.
 • Før og etter sesongen t.o.m. 12. oktober sluses hver fredag i Skien og Løveid kl. 9.00-12.00. Forhåndsbestilling ikke nødvendig, men møt opp senest 11.30.


Obs! Møte opp i god tid før sluseanlegget stenger, slik at gjennomslusing kan avsluttes innenfor åpningstiden!

Priser i 2018

Prisene varier med størrelsen på båten. Last ned prisliste for slusing av fritidsbåter og kano/kajakk, pdf.

Største mastehøyde og maksimumsmål for båter

Maksimal mastehøyde, dvs. høyde på mast inkl. antenner osv. til vannflaten målt ved normal vannstand:

 • Skien til Dalen 12,8 m (gamle Ulefoss bru)
 • Skien til Notodden 16,0 m (Elstrøm bru, Skien)

Det er muligheter for avmastring før Skien. Kontakt tlf 35 91 7 363 / 35 91 73 82 for info.

Maksimum skrogmål i slusekamrene:

 • Lengde 100 fot = 31,4 m
 • Bredde 21 fot = 6,6 m
 • Kjøldybde 8 fot = 2,4 m

Hvor lang tid bør beregnes på kanaltur med egen båt?

En reise fra Skien til Notodden og tilbake kan gjennomføres på 3-4 dager.
På turen fra Skien til Dalen og ned igjen bruker de fleste minst en uke.
Legg ikke opp for stram tidsplan! Regn med venting pga. rutebåter og annen trafikk.
NB! Møt opp i god tid før sluseanlegget stenger slik at gjennomslusing kan avsluttes innenfor åpningstida.

VHF i Telemarkskanalen

Alle våre sluseanlegg har VHF-samband. Benytt kanal 9.

Åpning av bruer

Frednes bru i Porsgrunn har fri høyde på 13 meter. Kontakt bruvakta i Porsgrunn på VHF kanal 12 eller telefon 35 93 16 08 for åpning.

Porsgrunn bru har fri høyde på 8 meter. Kontakt bruvakta i Porsgrunn på VHF kanal 12 eller telefon  35 93 16 08 for åpning.

Sundkilen svingbru v/Kviteseid, fri høyde 4 m: Åpnes på signal til vaktmann på brua i tidsrommene kl. 09.00–11.00 og kl. 16.00-18.00 alle dager i småbåtsesongen.


Kanalvassdraget – en drikkevannskilde

Hele kanalvassdraget og spesielt Norsjø er drikkevannskilde for store befolkningsgrupper. Det er derfor ikke tillatt å tømme septik/avfall/søppel i vassdraget.

Benytt kanalens anlegg for septiktømming eller tøm septiktanken før du går inn i vassdraget og bruk toalettene på land i størst mulig utstrekning.

Sepktikanlegg

Det er septikkanlegg på Hjellebrygga i Skien, Ulefoss gjestehavn, Kviteseid, Dalen og Akkerhaugen vest.

Toaletter og dusj

Det er toaletter/dusj på land langs kanalen, følgende steder: Hjellebrygga i Skien, Løveid, Ulefoss gjestehavn, Vrangfoss sluser, Lunde sluser, Kjeldal sluser, Hogga sluser, Kviteseid brygge, Lårdal brygge, Dalen brygge, Akkerhaugen Vestre brygge, Akkerhaugen Østre brygge, Norsjø Ferieland og Nesøya gjestehavn på Notodden og gjestehavna til Notoddenmotorbåtforening.

Toaletter er utplassert i følgende naturhavner: Sandodden i nedre del av Norsjø, ved Valøyas vestside midt i Norsjø, Kalvodde friluftsområde i øvre del av Norsjø, Ottersnesodden vest litt nord for fyret i øvre del av Norsjø og på Lauvvikøya øverst i Bandak.

Drivstoff

Ulefoss gjestebrygge: Diesel og bensin på brygga.

Norsjø Ferieland: Drivstoffanlegg m/ kortautomat. Diesel og bensin.

Dalen: Dieselpumpe på brygge, obs. dybde 1,50 m. Bensin kjøres til brygga i kanner tlf 35 07 71 30 - 90 77 08 23 - 90 67 71 30.

Vi anbefaler å fylle drivstofftankene i Langesund, Stathelle Marina eller Esso i Porsgrunn på vei til kanalen.

Båtsportkart, merking av seilingsleden, fartsbegrensninger m.v.:

Vi anbefaler alle som reiser på kanaltur med egen båt å skaffe seg båtsportkartet for kanalvassdraget. Digitale kart er ennå ikke utarbeidet. Kartet selges på Skien, Ulefoss og Hogga sluser for kr 600. I tillegg selges kartet hos Servicekontoret Skien kommune og Akkerhaugen båtforening på Akkerhaugen vestre brygge. Seilingsleden er i motstrøms retning merket med hhv hvite staker på styrbord, og med røde staker på babord.

Der stakene står enkeltvis, vil det være passelig å holde ca. 3-5 m avstand. Der stakene står som porter, holdes midt mellom. Vær oppmerksom på at stakene kan komme ut av posisjon. Navigasjon etter stakene må følgelig også sammenholdes med kartet. All navigasjon må skje i henhold til sjøveisreglene, og foretas på eget ansvar. Maks fart i havneanlegg og leder er 5 knop. Ta uansett alltid hensyn til padlere og fortøyde båter langs land.

Se også farvannsbeskrivelse Langesundsbukta-Grenland-Skien i Den norske los fra Kartverket, side 231.

«Morgenfugler» får det lettere på kanalturen

Rutebåtene har fortrinn til slusingen for å holde oppsatte de rutetidene. Dersom du ønsker å unngå venting kan det være fornuftig å begynne turen når slusene åpner om morgenen.

I Vrangfoss passerer det fire rutebåter mellom kl. 11 og kl. 15 i høysesongen. Da kan det lett bli kø for fritidsbåtene. Så her kan det være lurt å være tidlig ute.

Enkelte båtturister reagerer på at de ikke blir sluset etter tur. På grunn av kapasiteten kan det ofte være den beste løsningen totalt sett å ta to opp- eller nedslusinger etter hverandre. Det tar tid å «stille om vannet» ved overgang fra opp- til nedslusing. Valg av sluseretning henger også sammen med slusing av rutebåter til faste tider.

Se rutetabell for passasjerbåtene.

Instruks for slusing

 • Følg slusemannskapets anvisninger.
 • Legg ut godt med fendere på begge sider før du kjører inn i slusa. På Ulefoss og Hogga sluser er det mulig å låne fenderplanker til å henge utenpå fendrene. Spør slusemannskapet.
 • Hold lav hastighet når du kjører i slusa.
 • Båter med jolle bør ligge bakerst i kammeret.
 • Slusepersonalet henger ned et tau til baugen og et til akterenden på båten. Disse tauene må du la gå gjennom båtens pullere,
 • Hold tauet stramt, ta inn på slakken etter hvert som vannet stiger. Ved nedslusing gir du etter på tauet etter hvert som båten synker. Ikke fest tauet!
 • Slå av motoren straks båten er plassert i kammeret.
 • Det er forbudt med røyking og/eller bruk av åpen flamme ombord under slusingen.
 • Alle om bord i båten bør være iført redningsvest under slusingen.

Båteier som ikke følge instruksene og forvolder skade på egen eller andres båt må regne med å betale for skaden.

Møte med passasjerbåter

Fritidsbåter som ligger ved gjeste-/ventebrygger når passasjerbåtene skal passere må være fortøyd både forut og akterut. Det dannes en bølge og et sug når fartøyet passerer.

Fritidsbåter må ikke fortøye eller vente i de smale over- og underkanalene ved slusene når det ventes passasjerbåt. Er du i tvil, kontakter du slusebetjeningen via VHF eller telefon.

God tur! Hilsen oss som jobber på Telemarkskanalen

Overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Ting å gjøre

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Hva skjer

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:
Datoer

Mat og drikke

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Sitemap