For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Other Websites

Skien - Norsjø

Skien sluse er det nederste sluseanlegget i Telemarkskanalen og forbinder kanalen med havet. Anlegget stod ferdig i 1861 og var en del av Norsjø-Skienkanalen. Den gang foregikk slusingen i Skien med handkraft. Nå blir det brukt hydraulikk for å åpne og lukke sluseportene.

Skien

Skien er Telemarks administrasjonssentrum med ca. 55 000 innbyggere. I umiddelbar nærhet til bryggene ligger byens forretninger og serveringssteder. 

Hjellevannet
I SENTRUM: Gjestebrygga i Hjellevannet ligger praktisk talt midt i sentrum av Skien.

Byen har to vannspeil, Bryggevannet og Hjellevannet, og det er mulig å fortøye både nedenfor og ovenfor slusa. Gjestebrygga på Langbrygga har 35 gjesteplasser. Ved Langbrygga er det sterk strøm, så det kan anbefales å sluse opp gjennom Skien sluse til Hjellebrygga, som har 15 plasser i roligere vann. Kanalbåtene har avgang fra Hjellebrygga hver morgen i sesongen fra mai til september. 

Noen opplevelser i Skien: 

Skien sluse

I Skien sluse starter Telemarkskanalen. På strekningen Skien – Notodden er det to sluseanlegg å forsere: Skien sluse og Løveid sluser. Turen fra Norsjø opp til Dalen består av seks sluseanlegg, elvestrekninger og de tre vestvannene Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak. 
Om du er en erfaren sluser eller det er første gang du skal sluse, vil en hjelpsom slusebetjening ta imot deg og båten din og sørge for at slusingen går greit. 

Kartmappe som dekker hele kanalen, selges i slusene i Skien, Ulefoss og Hogga.

Skien sluse
LØFTEHØYDE: I Skien sluse er løftehøyden fem meter - fra Bryggevannet til Hjellevannet.

Hjellebrygga

Kanalbåtene MS Victoria og MS Henrik Ibsen går fra Hjellebrygga hver morgen i turistsesongen. Brygga har vært sentral i kanaltrafikken siden den stod ferdig tidlig på 1900-tallet. Da Norsjø-Skienskanalen var ny i 1861, lå brygga som Telemarksbåtene brukte på Smieøya, på den andre siden av vannet. Der står det et fløtermonument i dag. Turistinformasjonen holder åpent på Hjellebrygga i sommersesongen. Rett ved brygga ligger flere restauranter og puber.

Elstrømbrua

Fri seilingshøyde under Elstrømbrua er 16 meter. Rett etter Elstrømbrua, på styrbord side, ligger Kjempa. Det er en bygdeborg i form av en bratt kolle. Kjempa eller Kjempeåsen er fra folkevandringstida (ca. 400 - 600 e. Kr) og var en del av et forsvarssystem. Lenger oppe i elva må båtene holde til styrbord for å komme til Løveid sluser. Leden er tydelig merket. 

Flomskjerm og seilemerker

Rett etter flomskjermen i Meierelva deler elveløpet seg. Det østre løpet går opp til slusene, og retningen er tydelig merket. Flomskjermen er bygget for å skjerme båttrafikken fra den sterke stømmen i elva når det var flom - som regel på vårparten og om høsten.

I vassdraget er det røde og hvite staker. Merkingen er lagt opp slik at ved seilas oppstrøms (oppover mot Dalen eller Notodden) skal en ha de hvite stakene på styrbord side og de røde stakene på babord side av båten. 

Flomskjerm
STEINMUR: Flomskjermen i Meierelva er bygget for å skjerme båttrafikken mot sterk strøm i flomperioder.

Løveid sluser

Løveid sluser er det andre sluseanlegget i den eldste delen av Telemarkskanalen - Norsjø-Skienkanalen. Fra brygga i underkanalen er det kort vei til dagligvarehandel på Skotfoss. Det ligger også en gjestebrygge på oversiden av slusene. 

Norsjø

Etter Løveid åpner Norsjø seg. Det er en stor innsjø med mange idylliske havner og gode bademuligheter. I Fjærekilen er det dagligvare med brygge. Dagligvare finner også på Ulefoss og Akkerhaugen. Ved Ulefoss gjestehavn og Norsjø ferieland er det salg av drivstoff.

Løveid overkanal
NORSJØ: Overkanalen i Løveid sluser fører ut i Norsjø.

Norsjø – Notodden

Fra Løveid sluser går ferden videre over Norsjø, som er en stor innsjø med mange idylliske naturhavner og gode bademuligheter. I Ulefoss starter det vestre kanalløpet til Dalen, mens turen til Notodden går videre fra Akkerhaugen øverst i Norsjø og opp Sauarelva, over Bråfjorden og Heddalsvannet fram til Notodden.

www.visitgrenland.no 

Overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Ting å gjøre

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Hva skjer

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:
Datoer

Mat og drikke

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Sitemap