For å gi deg den beste opplevelsen, brukes informasjonskapsler på dette nettstedet. Finn ut mer her.

Allow cookies

Sign up - Contact

Nyhetsbrev - Kontakt

Other Websites

Lokale fartsbegrensninger i Telemarkskanalen

I Telemarkskanalen er vi opptatt av at alle som bor her og besøkende tar hensyn til hverandre slik at alle får gode opplevelser.  Generelt gjelder at fritidsbåter skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier (jf. småbåtloven). Alle sjøfarende må følge lokale fartsbegrensninger - ikke bare fritidsbåter.  Disse vil variere fra kommune til kommune - se oversikt over lokale forskrifter i Telemarkskanalen nedenfor.

For fritidsbåter, men også andre fartøy, gjelder:

 • En generell fartsbegrensning – som er aktsomhetsnormen der man presiserer at båtførere skal avpasse farten etter forholdene. 
 • En særlig fartsbegrensning ved passering av badende
 • Lokale fartsbegrensinger gitt av kommunene.
 • I tillegg gjelder det en regel om sikker fart etter sjøveisreglene.


Lokale fartsbegrensninger i Telemarkskanalen


Skien:

Fartsbegrensning på 5 knop for deler av vassdraget i Skien kommune:

 • I et belte på 100 meter fra strandlinjen.
 • På følgende elvestrekninger:
  • Hjellevannet
  • Farelva
  • Skotfosselva
  • Løveidkanalen
  • Falkumelva

Nome:

Fartsbegrensning på 5 knop for deler av vassdraget i Nome kommune:

 • I et belte på 100 meter fra strandlinjen i Nome kommune.
 • For elvestrekningen mellom Ulefosssluse ned mot Norsjø og for den delen av Norsjø som ligger mellom dette elveløpet og en rett linje mellom ytre spissen av Kvernodden til høyeste punkt på øya Torva, og herifra en rett linje til utløpet av Vibeto/Søvebekken i Norsjø. For hele kanalstrekningen mellom Ulefossen/Ulefoss sluse og opp til og med Kårsteinsundet i Flåbygd inklusiv sidebukter og hele Nomeasdvann samt den nedre del av Østeråelva som er fremkommelig med båt.

Sauherad:

I følgende deler av vassdraget i Sauherad kommune er største tillate fart 5 knop:

 • I et belte på 100 meter fra strandlinjen
 • På elvestrekninger og i verneområder som følger
  • Sauraelva og Nautesund fuglefredningsområde – Fra en linje mellom Holmen og Odden på Akkerhaugen. Til en linje mellom Undelånsbukte og Odden på Årud, Gvannes.
  • Årnes fuglefredningsområde og Gvarvelva - Fra en linje mellom Årnes og Aslakborg, Nesodden. Til så langt elva er farbar med motorbåt.

Overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Ting å gjøre

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Hva skjer

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:
Datoer

Mat og drikke

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:
Navn / nøkkelord:

Overnatting

Explore Telemarkskanalen:

kategori:
Sted:

Sitemap